Senker, Boris

Smiješno i/ili komično u bračnom životu Držićevih likova / Boris Senker.

Polazeći od dviju rasprava Dunje Fališevac, o starom Freudu u posjetu Marinu Držiću te o rezigniranom renesansnom „junaku“ Tripčetu, potom od teze da se renesansne komedije razvijaju “u dvije istodobno dobro uređene sekvence: naraciju i retoričku raspravu“ (Jill Levenson) i podjele prikaza muško-ženskih odnosa u tri etape koje se, prema S. Greenblattu, nazivaju „prosidba, vjenčanje i pokora“, u ovom se priopćenju tematiziraju obrasci udvaranja i prosidbe u Grižuli i Skupu, donekle i u Dundu Mroju, potom jedino uprizoreno vjenčanje, u Arkulinu, i napokon „nevoljni brakovi“ kao „pokora“ u komediji Tripče de Utolče. Ističu se, dakako, njihova smiješna i komična obilježja.

Powered by Koha