811.163.42'243 ; (063) ;
Croaticum : savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : 3. zbornik radova / uredili Ivančica Banković-Mandić, Marica Čilaš Mikulić, Antonio-Toni Juričić. - Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet, 2016. [i.e. 2017.] - 165 str. : ilustr. ; 24 cm.

9789531755979


hrvatski jezik - učenje - zbornik --

Banković-Mandić, Ivančica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni ; Cvitanušić, Jelena ; Korajac, Aida ; Đurđević, Ranka ; Salak, Tanja ; Grgić, Ana ; Janjić, Marijana ; Pasini, Dinka ; Podboj, Martina ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ; Vidan, Aida ; Aleksovski, Marinela ;

Powered by Koha