Borović, Maša

Religijski aktivizam i javni prostor - inicijative "Hodočašće za nerođeni život" i "40 dana za život" / Borović, Maša ; Popinjač, Maja ; Selimović, Monika ; Vodopija, Helena ; Belaj, Marijana. - str.

Snažan prodor religijskog (pretežito katoličkog) diskursa u javni i medijski prostor u proteklih nekoliko godina u Hrvatskoj, praćen pojavom organizacija i akcija koje su proizašle iz religijskih temelja ili su neizravno vezane uz određene religijske vrijednosti, predstavljao je motivaciju za pomnije proučavanje javnog djelovanja takvih zajednica, nerijetko obavijenih kontroverzom i podložnih stereotipizaciji. U ovome izlaganju namjera nam je smjestiti dvije inicijative - "Hodočašće za nerođeni život" i "40 dana za život" u širi kontekst vjerske afirmacije kroz ukčljučenost u aktualna društvena pitanja i probleme - u ovom slučaju, u pitanje pobačaja. Vođene tezom Grace Davie o poticanju javnog mnijenja, a ne samom osvrtanju na društveno stanje od strane religijskih zajednica, nastojat ćemo prikazati kako kroz javno djelovanje spomenute inicijative nastoje zauzeti ulogu angažiranih društvenih aktera i postići određene pragmatične ciljeve. Pritom ćemo obratiti pozornost na samu formu javnog djelovanja u kojoj dolazi do specifičnog ispreplitanja svetog i svjetovnog, na način na koji sudionici akcije interpretiraju svoje djelovanje, te na reakcije okoline. Također, namjera nam je otvoriti pitanja o ulozi koju takve inicijative imaju u hrvatskom društvu.


HRV

Popinjač, Maja ; Selimović, Monika ; Vodopija, Helena ; Belaj, Marijana ;

Powered by Koha