Blažević, Zrinka

Faust Vrančić (1551.-1617.) i intelektualna kultura njegova doba / Zrinka Blažević. - 53-67 str.

Faust Vrančić (1551.-1617.) jedan je od najsvestranijih hrvatskih humanista-polihistora koji je svojom znanstvenom, intelektualnom i diplomatsko-političkom aktivnošću na prijelazu 16. u 17. stoljeće ostavio neizbrisiv trag ne samo u hrvatskoj, nego i u europskoj znanosti i kulturi. U maniri tipičnog kasnohumanističkog erudita Vrančić je asimilirao, kombinirao, ali i kreativno modificirao elemente raznovrsnih intelektualnih tradicija koje su oblikovale složenu strukturu renesansne episteme, od aristotelizma i sholastike do renesansnog humanizma i reformnog katolicizma. Slijedom toga u izlaganju će se na primjeru Vrančićevih djela tehničke, jezikoslovne, filozofske, hagiografske i povijesne tematike nastojati osvijetliti složena konfiguracija kasnohumanističke intelektualne kulture na razmeđu Mediterana i Srednje Europe čijim je Vrančić bio ne samo iznimno kompetentnim dionikom već ju je i uvelike obogatio svojim inovativnim i imaginativnim intelektualnim zamislima i rješenjima. Faust Vrančić (1551 – 1617) is one of the most versatile Croatian humanists and polymaths whose scientifc, literary and political activities deeply marked both Croatian and European intellectual culture and at the turn of the 16th century. In the manner typical for late humanist scholar, Vrančić assimilated, combined and creatively modifed features of various intellectual traditions which fashioned the complex structure of the Renaissance episteme, from Aristotelism and Scholastics to Renaissance Humanism and Reformational Catholicism. By examining technical, linguistic, philosophical, hagiographical and historical works by Faust Vrančić, the complex confguration of late Humanist intellectual culture between Meditteranean and Central Europe has been highlighted. As a consequence, it can be stated that Vrančić was not only its highly competent participant but also one of its most creative and imaginative creators.


HRV

10.22586/ppv.v52i0.2 doiPowered by Koha