Galović, Tomislav

Evangeliarium Spalatense / Splitski evangelijar – najstarija i najsvetija knjiga u Hrvata (tematski uvodnik) / Galović, Tomislav. - 4-6 str.

Tema broja: SPLITSKI EVANGELIJAR / EVANGELIARIUM SPALATENSE. Pišu: Ivan Basić, Tomislav Galović, Branka Grbavac, Damir Karbić, Emilio Marin, Mirjana Matijević Sokol, Olga Perić, Marko Trogrlić. -

Evangeliarium Spalatense (Splitski evangelijar) najsažetije i najjednostavnije rečeno naša je najstarija knjiga odnosno najstarija knjiga na hrvatskom povijesnom području. To je najstarija knjiga u Hrvata jer se nalazi u samim početcima ovoga naroda i Crkve kojoj pripada od trenutka pokrštenja. To je knjiga u srednjovjekovnom smislu (codex) te riječi, u predgutembergovskoj eri. Međutim nije na odmet razjasniti nekoliko momenata oko njegova naziva, oko njegova imena. On je evangelijar, a ne evanđelistar, jer sadrži (tj. sadržavao je) sva četiri evanđelja u cijelosti prepisana u ovom kodeksu. On je Splitski jer mu je takav naziv dala znanstvena javnost zbog mjesta njegova pronalaska i uporabe. Splitski evangelijar je pergamentni kodeks iz 8. stoljeća koji se danas čuva se u Riznici splitske katedrale pod signaturom Kaptolskog arhiva Split kao: KAS 621. Pisan je poluuncijalom, latinskim pismo koje začetke ima još u rimsko doba, a u aktivnoj je uporabi bilo od 5. do 9. stoljeća. Osnovni tekst Splitskog evangelijara čini dio biblijskog korpusa odnosno četiri evanđelja – Matej, Marko, Luka i Ivan – s prolozima i kratkim sadržajem sekcija evanđelja. Uz tekst četveroevanđelja vezuju se i bilješke pisane in margine rimskom kurzivnom minuskulom dok su na prazne listove tijekom vremena upisivani različiti kasniji dodaci tipičnim srednjovjekovnim pismima – beneventanom, karolinom i goticom, ali i na grčkom jeziku latiničnim pismom. Riječ je tu o prisegama splitskih sufragana od 11. do 13. stoljeća, nekolicini diplomatičkih zapisa, dijelovima evanđelja te najavi Uskrsa.


HRV

Powered by Koha