821.163.4(497.6).09 Andrić, I. ;
Andrićevi Znakovi = Andrićs Zeichen / [urednik] Branko Tošović. - Graz : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität ; Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske ; Beograd : Svet knjige, 2016. - 810 str. : ilustr. ; 24 cm . - ( Andrić-Initiative / uređuje Branko Tošović (Univerzitet "Karl Franc") ; T. 9 )

Prema predgovoru, Zbornik čine (a) referati pročitani na 9. simpozijumu u Gracu održanom od 24. do 26. septembra 2015. na temu "Andrićevi Znakovi: Ivo Andrić kao mislilac, filozof, psiholog, logičar i estet(a) i (b) specijalno pripremljeni radovi u okviru međunarodnog projekta "Andrić-Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu" (2007-2015) -

Bibliografija uz svaki rad. - Napomene i bibliografske bilješke uz tekst. - Sažeci na engl. i njem. jeziku -

Latinica i srpska ćirilica

9783950429916 (Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz) 9789997627049 (Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske) 9788673965895 (Svet knjige)


Andrić, Ivo - zbornik -- Znakovi pored puta --

Tošović, Branko ;

Powered by Koha