821(497)-32(082.2) ; 821(497).09 ;
Antologija na balkanskiot raskaz / izbor i predgovor Rade Siljan. - Skopje : Matica makedonska, 2014. - 562 str. ; 20 cm.

Str. 7-15: Sovršen oblik [predgovor] / Rade Siljan ; Bilješke i komentari: str. 531-557 -

Makedonska ćirilica

9786081003314


južnoslavenske književnosti - proza - priče - antologija --

Siljan, Rade ;

Powered by Koha