808.51:32(497.5) ;
Kišiček, Gabrijela

Retorika i politika / Gabrijela Kišiček. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2018. - 203 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 201-203. -

9789532228298


retroika -- politika --

Powered by Koha