7(497.5)(063) ; 930.85(497.5):72 ;
Znanstveni skup "Dani Cvita Fiskovića" (15 ; 2016 ; Zadar)


Likovne umjetnosti, arhitektura i povijesni identiteti : zbornik radova sa znanstvenog skupa "Dani Cvita Fiskovića " održanog 2016. godine / uredile Ana Marinković, Ana Munk ; [prijevodi [sažetaka] na engleski Ana Munk]. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti ; FF Press, 2018. - 230str. : ilustr. c/b ; 28 cm . - ( Dani Cvita Fiskovića ; 7 )

Bibliografske bilješke - Kazala -

Kazalo sadržaja:
Predgovor / Ana Munk 6 – Slavoluk Melije Anijane u Zadru (Melia Anniana thriumphal arch in Zadar) / Pavuša Vežić 9 – „Povijesna mjesta“ kao „mjesta moći“ – kontinuitet u formiranju ranosrednjovjekovnih vladarskih kompleksa sklavinije Hrvatske („Places of history“ as „places of power“: continuity in the development of the royal complex of the early medieval croatian principality) / Maja Zeman 19 – Legenda o sv. Vlahu i kolektivni identitet Dubrovnika krajem 10. stoljeća (Saint Blaise legend and the colective identity of Dubrovnik at the end of the 10th century) / Ana Munk 29 – Kriptokriževi Srednje Bosne (Crypto – crosses in the Central Bosnia) / Tatjana Mićević-Đurić 39 – Biti plemić u Rabu: iz graditeljske djelatnosti rapskog plemstva u arhivskim dokumentima iz sredine 15. stoljeća (To be a nobleman in Rab: building activities of Rab nobility in archival documents from the middle of the 15th century) / Sofija Sorić 51 – Palača Cedulin u građevnom sklopu bivše vojne bolnice u Zadru (Cedulin palace in Zadar) / Berislav Štefanac 65 – Izgradnja gradske lože u Zadru (1565.) u urbanističkom i stilskom kontekstu formiranja venecijanske upravno-obrambene četvrti (The construction of the loggia in Zadar (Zara) (1565) in the urbanistic and stylistic context of forming the venetian administrative and military quarter) / Laris Borić 83 – Grbovi zadarske porodice Britanico (Coats of arms of the Zadar family Britanico) / Bojan Goja 97 – Uloga slikara Baldassarea d'Anne u potvrdi zapadnog identiteta franjevaca Bosne Srebrene (Baldassare d'Anna's role in the confirmation of the franciscan' western identity in Bosna Srebrena) / Beat Čolak 105 – Samoreprezentacija ilirske zajednice sv. Jeronima u Rimu: oltarna pala Benigna Vangelinija iz 1650. godine (Self-presentation of the illyrian national community of St. Jerome in Rome: the 1650 altarpiece by Benigno Vangelini) 113 – „Zagrebački grbovnik“ u Bologni: zidne slike u trijemu Ilirsko-Ugarskoga kolegija (Zagreb armorial in Bologna: wall paintings in the portico of the Illyrian-Hungarian college) / Danko Šourek 121 – Kolektivni vjerski identitet na primjerima Bogorodice Zaštitnice iz Trškog Vrha i Vinagore (Collective religious identity on the examples of the Virgin of Mercy at Trški and Vinagora) / Petra Batelja 135 – Politika i arhitektura: heraldičko obilježavanje zgrada u hrvatskom historicizmu (Politics and architecture: heraldic markings of buildings in croatian historicism) / Dragan Damjanović 145 – Identitet pod arkadama: Mirogoj, građanska nekropola (Identity under arcades: Mirogoj, a civic necropolis) / Monica Priante 159 – Rezidencije dubrovačkih armatura prve polovice 20. stoljeća i identitet zajednice (Residence of Dubrovnik ship owners (armaturi) of the first half of the 20th century and the comunity identity) / Antun Baće 169 – Zagrebačka buržoazija u novoj monarhiji: oponašanje stambenih modela (Zagrebien burgeoisie in the new monarchy: imitation of residential models) / Marina Bagarić 181 – Društvena stratifikacija i rodne uloge u slikarstvu Jerolima Miše (Social stratification and gender roles in Jerolim Miše's painting) / Ana Šeparović 197 – Meštrovićevo napuštanje ideje o jugoslavenskom nacionalnom stilu u razdoblju između dva svjetska rata (Abandonment of the idea of national style in the art between two world wars) / Vinko Srhoj 207 – Rekonstruiranje crkava na prostoru kontinentalne Hrvatske (1995.-2015.)- historizacija regionalnih identiteta ili u potrazi za izgubljenim srednjim vijekom (Reconstruction of churches in continental Croatia (1995-2015) – historization of regional identities, or in search for the lost middle ages) / Predrag Marković, Irena Ravlić 217 -

9789531757041 (pb)


likovne umjetnosti, arhitektura - povijesni identiteti -- Hrvatska -- umjetnost -- kulturna baština -- rimski slavoluk -- srednji vijek -- Zadar -- Dubrovnik -- Mirogoj -- Miše, Jerolim --

Munk, Ana ; Marinković, Ana ; Vežić, Pavuša ;

Powered by Koha