Lončar, Sanja, etnologinja

Sisak na 'drugi' i 'drugačiji' pogled - od propitivanja uobičajenih predodžbi o gradu, do umjetničkih imaginacija, vizija i angažiranog djelovanja / Lončar, Sanja. - 296-305 str.

Rad donosi uvid u unterdisciplinarni istraživačko-edukacijski i izložbeni projekt udruge Punkt pod nazivom Grad na drugi pogled koji je u lipnju 2015. te od rujna do studenog 2016. realiziran u Sisku. Aktivnosti projekta prikazuju se i interpretiraju u širem teorijskom okviru istraživanja gradskih prostora, traganja za novim predodžbama o gradu te mijenjanja i oblikovanja gradskih prostora. Pritom se propituje uloga aktivnog sudjelovanja stanovnika, umrežavanja pojedinaca i grupa te važnost lokalnih inicijativa u regeneraciji urbanih prostora.


HRV

Powered by Koha