Polančec, Jurica

Osamostaljeni izvedeni nesvršeni glagoli u hrvatskom jeziku / Polančec, Jurica. - 113-138 str.

U radu se opisuju osamostaljeni izvedeni nesvršeni glagoli. To su glagoli kojima se može pripisati struktura izvedenog nesvršenog glagola (sekundardnog imperfektiva), a koji imaju jedno od sljedećih dvaju svojstava. Prvo, to su izvedeni nesvršeni glagoli koji imaju značenje različito od svojeg svršenog parnjaka. Drugo, to su izvedeni nesvršeni glagoli čiji je svršeni parnjak neposvjedočen u suvremenom jeziku. To su dva tipa osamostaljenih nesvršenih glagola (tip 1 i tip 2), a svaki od njih ima po tri podtipa. Riječ je o pojavi koja dosad nije bila opisana za hrvatski jezik. Klasifikacija predložena u radu temelji se na analizi 60–ak glagola. Analiza je izvršena na temelju značenja posvjedočenih u rječnicima suvremenog jezika, kao i na temelju značenja koja nisu posvjedočena u suvremenom jeziku, ali ih možemo naći u Akademijinu rječniku i Rječniku Ivekovića i Broza. U radu se ističe iznimna složenost ove pojave, zbog ćega će biti potrebna njezina daljnja istraživanja. Također se pokazuje da osamostaljeni izvedeni nesvršeni glagoli često nisu adekvatno opisani u suvremenim rječnicima hrvatskog jezika te da je prepoznavanje ove pojave važno za prikladan opis glagola u rječnicima te ispravno unakrsno povezivanje glagola koji čine vidske parove.


HRV

10.22210/suvlin.2018.085.06 doiPowered by Koha