Peti-Stantić, Anita

Psiholingvističke mjere ispitivanja 3.000 riječi hrvatskoga jezika: konkretnost i predočivost / Anita Peti-Stantić ; Maja Anđel ; Gordana Keresteš ; Nikola Ljubešić ; Mateusz-Milan Stanojević ; Mirjana Tonković. - 91-112 str.

U okviru projekta Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture započet je rad na izradi Hrvatske psiholingvističke baze (HPB) utemeljene na empirijski utvrđenim vrijednostima za kategorije konkretnosti, predočivosti, subjektivne čestoće i dobi usvajanja za 3.000 leksema (imenica, glagola i pridjeva) hrvatskoga jezika iz leksikona hrLex, čija je frekvencija očitana iz korpusa hrWaC. U radu se prvo iznosi teorijski prikaz istraživanja vezanih uz kategorije konkretnosti i predočivosti, potom se tumači metodologija izrade baze, a nakon toga se prikazuju rezultati procjene konkretnosti i predočivosti te se iznose osnovni analitički statistički podaci ispitivanja odnosa između konkretnosti i predočivosti na ukupnome uzorku riječi, ali i usporedba pojedinih vrsta riječi međusobno. Rezultati pokazuju da postoje razlike u konkretnosti i predočivosti s obzirom na vrstu riječi. U raspravi i zaključku rezultati dobiveni istraživanjem problematiziraju se u kontekstu suvremenih konstrukcijskih, posebno kognitivnolingvističkih spoznaja.


HRV

10.22210/suvlin.2018.085.05 doi

Anđel, Maja ; Keresteš, Gordana ; Ljubešić, Nikola, ; Stanojević, Mateusz-Milan ; Tonković, Mirjana ;Powered by Koha