Erceg, Inja

Stav roditelja prema regulaciji dječjeg korištenja interneta / Inja Erceg, Aleksandra Huić, Gordana Kuterovac Jagodić, Jasmina Mehulić. - 175-175 str.

Različiti aspekti korištenja novih medija i njihov utjecaj zaokuplja pažnju istraživača jer oni nisu uvijek u skladu s vrijednostima i stavovima koje roditelji i članovi djetetovog mikrosustava obitelji žele prenijeti djetetu kao niti s razvojnim uvjetima koje mu oni žele osigurati. Obitelji se međusobno razlikuju u čestini i pravilima korištenja interneta te njegovog nadzora, kao i u broju računala, tableta i mobitela u kućanstvu. Također, roditelji koriste razne izravne i neizravne načine kojima nadziru količinu i sadržaj kojem njihova djeca pristupaju kada koriste internet. Prema rezultatima nekih istraživanja čini se da su djeca čiji su roditelji slabo uključeni u njihov odgoj u većem riziku za razvoj problematičnog korištenja interneta. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati stavove roditelja prema potrebi i načinima regulacije dječjeg korištenja interneta, kao i provjeriti u kojoj mjeri roditelji sami koriste internet i društvene mreže. U istraživanju je sudjelovalo 75 majki (51.7%) i 70 očeva (48.3%) prosječne dobi M=46.35 (SD=9.71). Većina roditelja (50%) ima dvoje djece, 27.4% jedno dijete, 19.2% troje djece, dok njih 3.4% ima četvero ili više djece prosječne dobi od 14 do 18 godina. Prikupljeni su opći podaci o roditeljima i njihovoj djeci te su ispitani stavovi roditelja prema regulaciji vremena koje djeca provedu na internetu i sadržajima kojima mogu/smiju biti izloženi. Ispitano je iroditeljsko korištenje interneta: količina, sadržaji i društvene mreže kojima se koriste. Rezultati istraživanja pokazuju da roditelji smatraju kako je djeci potrebno ograničiti vrijeme koje provode na internetu i pristup nekim stranicama pri čemu poželjnima smatraju instaliranje filtrirajućih programa za zaštitu od nepoželjnog internetskog sadržaja. U skladu s navedenim, nekontrolirano korištenje interneta smatraju štetnim za dijete, a razgovor roditelja s djetetom o prednostima i manama korištenja interneta doživljavaju nužnim što upućuje na razmjerno pozitivan stav roditelja prema nadzoru i regulaciji dječjeg korištenja interneta. Sami roditelji u prosjeku na internetu provode između 4 i 5 sati dnevno pri čemu se u najvećoj mjeri koriste redom: Facebook, What's App, Viber te YouTube. U izlaganju će također biti raspravljen odnos roditeljskog i dječjeg korištenja interneta te će biti razmotrene daljnje istraživačke i praktične implikacije dobivenih nalaza kao pomoć roditeljima u svakodnevnom nošenju s izazovima kontrole dječjeg korištenja modernih društvenih tehnologija.


HRV

Huić, Aleksandra ; Kuterovac Jagodić, Gordana ; Mehulić, Jasmina ;

Powered by Koha