Krznarić, Tina

Odnos atribucijskog stila i atribucije ponašanja partnera u intimnoj vezi / Tina Krznarić, Željka Kamenov, Aleksandra Huić. - 151-151 str.

Istraživanja bliskih odnosa pokazuju da je za shvaćanje partnerske dinamike ključno razumijevanje kako osobe u vezi objašnjavaju ponašanje svoga partnera. Osobe nezadovoljne svojom vezom sklone su partnerovo negativno ponašanje atribuirati u negativnom svjetlu, smatrajući da se partner namjerno tako ponaša te da je riječ o internalnoj, stabilnoj i globalnoj pojavi. Ostaje, međutim, otvoreno pitanje radi li se o načinu atribuiranja vezanom isključivo uz partnerova ponašanja u konkretnoj intimnoj vezi ili se radi o općenitoj sklonosti osobe negativnom atribucijskom stilu u različitim životnim domenama. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos između rezultata na mjeri globalnog atribucijskog stila i mjeri atribucije ponašanja partnera u intimnoj vezi. Istraživanje je provedeno na uzorku od 288 mladih odraslih osoba (144 muškarca i 144 žene) koje su trenutno u romantičnoj vezi. Primijenjeni su najpoznatiji i najčešće korišteni instrumenti za mjerenje ispitivanih konstrukata. Upitnik atribucijskog stila (ASQ, Peterson i sur., 1982) je globalna mjera atribucijskog stila, a u njemu se putem opisa 12 hipotetskih situacija mjeri pripisivanje uzroka pozitivnim i negativnim događajima na dimenzijama internalnosti, stabilnosti i globalnosti. Instrument koji mjeri atribucije u intimnim vezama (Relationship Attribution Measure, RAM, Fincham i Bradbury, 1992) sastoji se od opisa 4 hipotetska negativna partnerova ponašanja za koje sudionik izražava procjenu internalnosti, stabilnosti i globalnosti uzroka tih ponašanja. Rezultati pokazuju da dimenzije ASQ- a i RAM-a ne mjere istoznačne koncepte s obzirom da su njihove međusobne povezanosti izuzetno niske ili čak izostaju, a najveća odstupanja dobivena su kod dimenzije internalnosti. Rezultate potvrđuje i provedena zajednička faktorska analiza koja ukazuje na to da su čestice ova dva instrumenta saturirane različitim faktorima. Postavlja se pitanje uloge globalnog atribucijskog stila u predviđanju atribucija u određenim specifič- nim životnim područjima te se korištenje instrumenata specifičnih domeni čini opravdanijim ukoliko želimo utvrditi ulogu načina atribuiranja na emocije i ponašanje u specifičnom području života, bilo za potrebe znanstvenih istraživanja, bilo u terapijske svrhe.


HRV

Kamenov, Željka ; Huić, Aleksandra ;Powered by Koha