791(72+728+8) ; 791.23 ; 791.21.038(72+728+8) ; (72) ; (728) ; (8) ; "19/20" ;
Županović, Mario

Latinskoamerički film i identiteti / Mario Županović. - Zadar : Sveučilište, 2018. - 183 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 168-174; bibliografske bilješke uz tekst. - Imensko kazalo. -

Glosar: str. 175-179. - Predgovor - 1. Latinskoamerički film u kontekstu identiteta - 2. Strategije predstavljanja indentiteta u latinskoameričkom filmu - 3. Kodovi predstavljanja identiteta u Latinskoj Americi . Kolonijalni rasni diskurs ; 'Pintura de castas' ; Dekolonijalni diskurs o identitetima i revolucionalizacija kasti ; 'Indigenismo, cholismo, indianismo' ; 'Indifenismo' i 'Que viva México!' ; 'Indianismo' i 'Ukamau' ; Postkolonijalni diskukrs i latinskoamerički studii u konstrastu - 4. Manifesti latinskoameričkog filma: 'Eztetyka da fome' ; 'Hacia un Tercer cine' ; 'Por une cine imperfecto' - 5. Identiteti i nacionalni projekti na filmu: Uvod u analizu nacionalnog identiteta zemalja Latinske Amerike ; Bazilski nacionalni projekt - 'Cinema novo' i kontrarevolucija ; 'Deus e o diabo na Terra do sol' ; Kontrarevolucija i 'Macunaíma' ; bolivija nakon 'indianisma': Yawar Mallku ; Čileanska socijalistička subverzija, 'El Chacal de Nahueltoro' ; Studija čileanskog socijalizma: 'La batalla de chile' ; Argentina - Peronizam i nacionalni projekt: 'La Hora de los Hornos' ; Meksička revolucija i nacionalni projekt: 'Reed: México Insurgente' - 6. Klasne binarne opozicije u latinskoameričkom filmu: Klasna reprezentacija u latinskoameričkom filmu: klasični film ; 'Comedia ranchera' i reprezentacija klasa ; Klasna reprezentacija u brazilskom filmu ; 'Rio 40 graus' i neorealistične binarne opozicije ; 'Barravento' Glaubera Roche i dekonstrukcija etnografije - 7. Brazil: Utopija i postmodena heterotopija : 'cinema NOvo' i utopija ; 'Suhi životi' i utopija 'sertaoa' ; 'Terra em Transe' ('Zemlja drhti') i dekonstrukcija utopije ; Brazilski postmoderni fiolm i nostalgija za utopijom ; Heterotopija i favela: 'Cidade de Deus' - 8. Zamućivanje drugog i postmoderni drugi : Protopistmoderna na Kubi i u Brazilu ; 'Memorias del subdesarrollo' ; 'Pixote: A lei do mais fraco' ; Postmoderna 'Druga. La teta asustada' ; 'Coming out' i komunizam: 'Fresa y Chocolate' -

9789533311975


Latinskoamerička kinematografija
Avangarda--Latinskoamerički film
Art film--Latinska Amerika
Postmoderna--Latinskoamerički film
Identitet na filmu

Powered by Koha