Savić, Aleksandar

Predstavljanje projekta Klinička lingvistika: psiholingvistički parametri u leksičko- semantičkoj obradi i izvršnim funkcijama kod osoba oboljelih od shizofrenije / Savić, Aleksandar ; Erdeljac, Vlasta ; Sekulić Sović, Martina ; Mimica, Ninoslav ; Ostojić, Draženka ; Silić, Ante. - str.

Predstavljanje projekta Klinička lingvistika: psiholingvistički parametri u leksičko- semantičkoj obradi i izvršnim funkcijama kod osoba oboljelih od shizofrenije


ENG

Erdeljac, Vlasta ; Sekulić Sović, Martina ; Mimica, Ninoslav ; Ostojić, Draženka ; Silić, Ante ;

Powered by Koha