Kišiček, Gabrijela

VAŽNOST EPIDEIKTIČKOG GOVORNIŠTVA KROZ POVIJEST / Kišiček, Gabrijela. - 707-721 str.

U radu se daje povijesni pregled govornika i teoretičara retorike koji su se bavili epideiktičkim žanrom. U Aristelovoj triobi na deliberativne, sudske i epideiktičke govore, upravo je posljednji izazivao najviše dvojbi u opisu i tumačenju. Rad daje pregled najvažnijih značajki epideiktičkog stila, od antičke retorike preko Srednjeg vijeka do suvremenog doba. Također, ukazuje se na povezanost epideiktičkoga žanra i hrvatske usmene književnosti – teme kojom su se u svojim istraživanjima bavili hrvatski književni teoretičari. Povezanost retorike i hrvatske usmene tradicije uvelike je zasluga rada Stipe Botice koji je time dao i važan doprinos proučavanju hrvatske retoričke tradicije.


HRV

Powered by Koha