Gilić, Nikica

Bilješka o jazzu u hrvatskom filmu / Gilić, Nikica. - 501-511 str.

Rad donosi kraći pregled i analizu korištenja jazza u hrvatskom filmu, s osvrtom na opće značajke i funkcije jazza u hrvatskom i jugoslavenskom kontekstu te analizu reprezentativnih filmova različitih vrsta i žanrova u kojima jazz ima veliku ili barem uočljivu ulogu.


HRV

Powered by Koha