Štulhofer, Aleksandar

Mediji i ja: longitudinalno istraživanje seksualizirane upotrebe interneta u adolescenciji (preliminarni izvještaj) / Štulhofer, Aleksandar ; Landripet, Ivan ; Koletić, Goran. - 37 str. :

Istraživanje Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People's Sexual Socialization and Health (http://probiops.ffzg.hr) longitudinalna je istraživačka studija koju od 2014. do 2018. godine u Hrvatskoj provodi interdisciplinarni tim stručnjaka i suradnika iz područja sociologije, psihologije i biomedicine. Studija je usmjerena na proširenje spoznaja o utjecaju izloženosti adolescenata seksualiziranim i seksualno eksplicitnim medijskim sadržajima na njihov psihosocijalni razvoj, uključujući odnos prema vlastitom tijelu, stavove o rodnoj ravnopravnosti, partnerske odnose i emocionalnu dobrobit, seksualno zadovoljstvo, reproduktivno zdravlje, seksualnu viktimizaciju, rizične seksualne aktivnosti i drugo. Očekivani doprinos studije nije ograničen na hrvatski kontekst. U odnosu na ranija slična istraživanja, ova je studija međunarodno inovativna u tri važna istraživačka elementa. Prvo, sudionici uključeni u istraživanje praćeni su unutar dosad najduljeg vremenskog razdoblja (tri godine), tijekom većeg dijela svojeg srednjoškolskog obrazovanja. Drugo, istraživanje je provedeno na dva neovisna uzorka adolescenata (zagrebački i riječki srednjoškolci), što po prvi put omogućuje tzv. unutarnju replikaciju, odnosno provjeru, većine nalaza. Taj element znatno pridonosi kontroli i pouzdanosti dobivenih nalaza. Treće, studija omogućuje biobihevioralne analize jer uključuje i prikupljanje bioloških podataka (mjerenje razine hormona testosterona u muških sudionika u riječkom uzorku). Posljednja komponenta rijetkost je u istraživanjima u području društvenih znanosti. Uz očekivanu znanstvenu korist, rezultati studije trebali bi poslužiti stručnjacima koji se bave obrazovanjem i obrazovnim politikama, medijskom pismenošću mladih i njihovom kritičkom recepcijom popularne kulture te sustavnom edukacijom u području seksualnog i reproduktivnog zdravlja adolescenata.


HRV

Landripet, Ivan ; Koletić, Goran ;Powered by Koha