821.163.42.09Desnica, V. ; 128 ; (062) ;
Desničini susreti (2017 ; Zagreb)


Smrt u opusu Vladana Desnice i europskoj kulturi: poetički, povijesni i filozofski aspekti : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2017. / uredili Ivana Cvijović Javorina, Drago Roksandić. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2018. - 517 str. : ilustr. ; 24 cm. . - ( Biblioteka Desničini susreti ; sv. 15 )

Prema predgovoru, susret je održan u Zagrebu, od 15. do 17. rujna 2017. -

9789531757065


Desnica, Vladan, književnik --Interpretacije i kritike--Kongresi


Smrt u književnosti--Kongresi
Smrt--Filozofsko gledište--Kongresi

Cvijović Javorina, Ivana ; Roksandić, Drago ; Kuntić-Makvić, Bruna ; Jović, Bojan ; Bajčeta, Vladan ; Mitrović, Marija ; Kuzmić, Aleksandra ; Đorđević, Bojan ; Barać, Stanislava ; Šakić, Sanja ; Majić, Ivan, ; Gvozden, Vladimir ; Biondić, Marin ; Karlić, Virna ; Obradović, Aleksandra ; Travančić, Melida ; Šeatović, Svetlana ; Drača, Vinko ; Artić, Miroslav ; Đurđević, Goran ; Roić, Sanja ; Grgić Maroević, Iva ; Muftić, Edin ; Tešić, Iva ; Vukomanović Rastegorac, Vladimir ; Globačnik, Matko ; Petković, Nikola ; Jelisavčić, Marijana ; Migoti, Branka ; Matijević Sokol, Mirjana ; Sikirić Assouline, Zvjezdana ; Šimetin Šegvić, Nikolina ; Šimetin Šegvić, Filip ; Anušić, Nikola ; Banović, Snježana ; Priante, Monica ;

Powered by Koha