Večerina Tomaić, Jagoda

Judeo-španjolski na Katedri za judaistiku / Večerina Tomaić, Jagoda. - 5-6 str.

Osvrt na studij judaistike u Zagrebu, način rada, ambicije studenata i profesora.


HRV

Powered by Koha