Car Prijić, Milka

Novela o hohštapleru Roberta Neumanna: Balkan, Mediteran i Srednja Europa / Car, Milka. - 115-126 str.

Novela o hohštapleru Roberta Neumanna objavljena je 1930. godine i može se čitati kao žanrovska varijanta i prikaz lika hohštaplera u međuratnoj književnosti njemačkoga govornog područja, no ovdje se analitički promatra sa svojim specifičnim prikazom tematskog kompleksa Balkana. Glavno je pitanje ovoga rada reprezentacija balkanskog i mediteranskog (danas hrvatskog) prostora u bivšoj Austro-Ugarskoj Monarhiji. Pokazat će se da strategije fikcionalizacije, kao i narativni postupci ukazuju na polivalentnost diskursa o Balkanu u kojem se isprepliću tradicionalni diskursi i njihova parodija te se može govoriti o fenomenu u imaginarnoj geografiji nazvanom „gniježđenje orijentalizama“ (Bakic-Hayden: 2005).


HRV

Powered by Koha