Oštrec, Branka

Traduktološka analiza prijevoda stručnih tekstova sa španjolskoga na hrvatski jezik / Oštrec, Branka. - 33-50 str.

Ovaj se rad bavi prijevodima stručnih tekstova sa španjolskoga na hrvatski jezik. Na građi diplomskih radova s prevoditeljskoga smjera hispanističkoga studija na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu lingvistički se raščlanjuju prijevodne pogrješke koje se često sustavno ponavljaju, ali i vjerna prijevodna rješenja. Rad se posebno osvrće na vokabular i stil. Pokazuje se važnost provjere metodom obrnutoga prijevoda radi pronalaženja prirodnoga i vjernoga ekvivalenta kako bi se postigle prijevodne istovrijednosti. Svrha je ovoga rada pokazati što predstavlja najveće teškoće u stručnim prijevodima i kako do njih dolazi pa se upozorava se na razna značenja koja riječi mogu poprimiti ovisno o kontekstu i području struke


HRV

Powered by Koha