Timko Đitko, Oksana

Najproduktivniji modeli tvorbe priloga u hrvatskom i ukrajinskom jeziku / Timko Đitko, Oksana. - 102-110 str.

Prilozi su specifičnai vrlo važna vrsta riječi kako po svojoj semantici tako i prema svojim strukturalno-gramatičkim značenjima. Prva i osnovna karakteristika priloga je da su oni punoznačna vrsta riječi kao imenice, pridjevi, brojevi i glagoli. Oni upravo i imaju leksičko značenje svojih tvorbenih riječi. Prilozi mogu nastati od bilo koje punoznačne vrste riječi, a istovremeno ne postoji jedan zajednički model tvorbe nego svaka vrsta riječi ima svoje načine adverbijalizacije. Upravo stoga prilozi objedinjavaju tako različite po svojoj strukturi riječi: čak, jako, bezbožno, gore, dvaput, četvoronoške, ljeti…. To su riječi koje se na prvi pogled ne mogu ujediniti u jednu skupinu.


HRVPowered by Koha