Raunić, Raul

Filozofija i kurikul / Raunić, Raul. - 9-30 str.

Rad čine tri povezana argumentacijska niza. Prvo, utvrđuju se osnovna deskriptivna i preskriptivna značenja te normativne povezanosti pojmova filozofije, odgojno-obrazovnog procesa i kurikula. Drugo, raščlanjuje se i kritizira metodički ustroj prevladavajućeg obrasca odgojno-obrazovnog kurikula sazdanog na znanstveno-tehnologijskoj i menadžerskoj paradigmi, instrumentalno definiranim ciljevima te bihevioristički potvrđenim i mjerljivim ishodima učenja. Treće, obrazlaže se značaj kritičke, holističke i dugoročne filozofijske perspektive i filozofijske refleksije u promišljanju odgojno-obrazovnog kurikula. Taj se značaj prvenstveno očituje u prepoznavanju slijepih putova. S jedne strane, to su oni sačinjeni od isključivo instrumentalnih ciljeva i tehnologijskih redukcionizama. S druge strane, to su izravne svjetonazorske isključivosti koje u suvremeno doba vrijednosnog pluralizma svoje partikularne supstancijalne vrijednosti nastoje ideologijski nametnuti kao univerzalne.


HRV

Powered by Koha