37.013.43(08) ;
Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti : znanstvena monografija / uredio Neven Hrvatić. - Zagreb ; Virovitica : Odsjek za pedagogiju/Zavod za pedagogiju - Filozofski fakultet u Zagrebu : Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, 2018 - 210 str. ; 25 cm

Bibliografija uz svako poglavlje. -

9789538028083


interkulturna pedagogija -- kompetencije -- društvene vrijednosti -- zbornik radova --

Hrvatić, Neven ; Piršl, Elvi ; Gajić, Olivera ; Lungulov, Biljana ; Milić, Saša ; Ljubetić, maja ; Bedrica, Adrijana ; Slavinjak, Tamara ; Sablić, Marija ; Šagud, Mirjana ; Jurčić, Marko, ; Novović, Tatjana ; Bedeković, Vesna ; Lukenda, Anita ; Pavlović, Slavica ; Blažević Simić, Ana ; Car, Sandra ; Ninčević, Marijan Marino ; Ivanković, Iva ; Franjčić, Marijan ; Širanović, Ana ; Burai, Renata ; Kovačević-Švarbić, Marija ; Hrvatić, Neven ;

Powered by Koha