73(398):29 ; 069(497.5)(083.824) ;
Vežnaver, Aneta

Izida Fortuna : sjedinjenje dviju božica = Iside Fortuna : la comunione di due dee = Isis Fortuna : the union of two goddesses / Aneta Vežnaver ; [uredništvo, redazione, editorial board Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović ; autori fotografija, autori delle fotografie, photographers Tanja Draškić Savić, Alfio Klarić ; prijevod na talijanski, traduzione italiana, Italian translation Elis Barbalich-Geromella ; prijevod na engleski, traduzione inglese, English translation Neven Ferenčić]. - Pula : Arheološki muzej Istre, 2018. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm . - ( Katalozi izložbi / Arheološki muzej Istre = Cataloghi delle mostre = Exhibition catalogues ; 2459-864X 9 )

Katalog izložbe, Pula, 27. 3. - 28. 5. 2018. - Tekst usporedo na hrv., tal. i engl. jeziku. -

Bibliografija: str. 23. -

9789538082214 20,00 HRK

2459-864X


arheološke izložbe -- antičko kiparstvo -- brončana skulptura -- egipatska mitologija -- rimska mitologija -- kultovi --

Powered by Koha