Rimac Jurinović, Maša

Procesna drama u kurikulumu suvremene škole : doktorska disertacija / Maša Rimac Jurinović ; mentori Iva Gruić, Neven Hrvatić. - Zagreb, 2018. - 251 list : graf. prikazi ; 30 cm

Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju -

Bibliografija: listovi 166-183, 250-251. - Summary. -


doktorska disertacija --

Gruić, Iva ; Hrvatić, Neven ;Powered by Koha