061.12(497.7)"1967/2017"(060.91) ;
Kambovski, Vlado

50 godini Makedonska akademija na naukite i umetnostite / Vlado Kambovski ; redaktor Georgi Stardelov ; [fotografii Ivan Blažev]. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2017. - 581 str. : fotograf. ; 30 vm

Bilješke uz tekst -

Makedonska ćirilica

9786082032009


Makedonska akademija na naukite i umetnostite (Skopje) - 1967.-2017. --

Stardelov, Georgi ; Blažev, Ivan ;

Powered by Koha