904"653"(063) ;
Archäologische Studien zum frühen Mittelalter : internationale Konferenz, Nitra vom 18. bis 20. Oktober 2016 / herausgegeben von Gabriel Fusek. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017. - 231 str. : ilustr. djelomice u bojama, zemljop. karte u bojama ; 31 cm . - ( Archaeologica Slovaca monographiae. Communicationes ; T. 19 )

Zbornik radova - Tekstovi na njem. ili engl. jeziku -

Bibliografija iza svakog rada -

9788081960093


arheološki kongresi -- rani srednji vijek -- seoba naroda -- Slovačka -- arheološka nalazišta -- arheološka istraživanja --

Fusek, Gabriel ;

Powered by Koha