94(497.584Dubrovnik)"11/14":003-349.2 ; 003.072(497.584Dubrovnik)"11/14" ;
Paskojević, Kristian

Razvojni procesi diplomatičke ćiriličke minuskule u dokumentima srednjovjekovne dubrovačke kancelarije : doktorski rad = Processes of development of diplomatical cyrillic minuscule in the documents of the medieval Dubrovnik chancery : doctoral thesis / Kristian Paskojević ; mentor, supervisor Mateo Žagar. - Zagreb, 2018. - 384 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Doktorska disertacija--Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2018. -

Bibliografija: str. 376-383; bibliografske bilješke uz tekst. - Summary. -


doktorska disertacija -- Dubrovnik - povijest - srednji vijek - arhivski izvori -- paleografija - ćirilička minuskula --

Žagar, Mateo ;Powered by Koha