323.1(=163.41:=163.42) ; 323.1(497) ;
Kecmanović, Dušan

Etnonacionalizam / Dušan Kecmanović. - Beograd : Clio, 2014. - 512 str. ; 24 cm . - ( Biblioteka Imago ; 19 )( Izabrana djela : 1-4 / Dušan Kecmanović ; Tom 2 )

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Kazalo -

Socijalno-psihološka demonumentalizacija etnonacionalizma: str. 489-500 -

9788671024716


Srbi - etnopsihologija - etnonacionalizam -- etnonacionalizan - balkanske države --

Powered by Koha