821.163.41.09 Crnjanski, M. ;
Panić-Maraš, Jelena

Erotsko u romanima Miloša Crnjanskog / Jelena Panić-Maraš. - Beograd : Službeni glasnik : Učiteljski fakultet, 2017. - 417 str. ; 20 cm . - ( Biblioteka Književne nauke / [Službeni glasnik, Beograd]. Kolekcija Znak )

"Ova studija predstavlja neznatno izmenjenu doktorsku disertaciju Erotsko u romanima Miloša Crnjanskog, ... odbranjenu 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu..."--> str. 5 -

Bibliografija: str. 395-412. - Bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Kazalo -

Srpska ćirilica

9788651920724


srpska književnost - književne studije -- Crnjanski, Miloš - romani -- motivi - erotika --

Powered by Koha