821.163(497.6)-32 ;
Andrić, Ivo

Bune i nemiri / Ivo Andrić ; autor izbora Zadužbina Ive Andrića. - Beograd : Službeni glasnik, 2015. - 231 str. ; 20 cm . - ( Biblioteka Književni glasnik. Kolekcija Glasovi / [Službeni glasnik] )

Sadržaj: Mara milosnica ; O starim i mladim Pamukovićima ; Na Latinskoj ćupriji ; Julski dan ; Poručnik Murat ; Priča o kmetu Simanu ; Mrak nad Sarajevom ; Rzavski bregovi ; Ruđanski begovi ; Nemir ; Pekušići ; Prvi susreti ; Štrajk u tkaonici ćilima ; Crven cvet ; Buna ; Legenda o pobuni. - Str. 229-230: Beleška o izboru / Zadužbina Ive Andrića. -

Srpska ćirilica

9788651919643


bosanskohercegovačka književnost - pripovijetke --

Powered by Koha