821.163.41.09 Krakov, S ; 012 Krakov, S. ;
Opačić, Zorana

Alhemičar pripovedanja Stanislav Krakov / Zorana Opačić. - Beograd : Učiteljski fakultet, 2007. - 216 str. ; 20 cm . - ( Edicija Monografije / [Učiteljski fakultet, Beograd] ; knj. 8 )

"Osnovu knjige čini mag. rad 'Novi književni postupci u prozi Stanislava Krakova', odbranjen 4. aprila 2005. god. na Filološ. fak. u Beogradu ..." --> prelim. str. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Imensko kazalo -

Bibliografija Stanislava Krakova: str. [209]-213. - Bibliografija o književnom radu Stanislava Krakova: str. 213-216 -

Srpska ćirilica

9788678490781


srpska književnost - književne studije -- Krakov, Stanislav -- poetika -- bibliografija --

Powered by Koha