886(497.6).09-2 ; 398.5(497.6) ; 792(497.6) ;
Sinanović, Emsud

Bošnjačka drama i teatar : magistarski rad / Emsud Sinanović. - Zagreb : E. Sinanović, 1995. - 199 listova : ilustr. ; 30 cm

Mentor: prof. dr. Maja Hribar Ožegović -

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, 1995 -

Bibliografija: str. 186-199 -

Hribar Ožegović, Maja ;

Powered by Koha