821.163.42.09(063) ; 811.163.42(063) ;
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (11 ; 2016 ; Rijeka)


Riječki filološki dani : zbornik radova s Jedanaestoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Rijeci od 24. do 26. studenoga 2016. / [urednice Lada Badurina i Nikolina Palašić]. - Rijeka : Filozofski fakultet, 2018. - IX, 431 str. : ilustr. ; 24 cm . - ( Zbornik radova ; knj. 11 )

Bibliografske bilješke uz tekst i bibliografija uz većinu priloga - Sažeci na više jezika. - Kazalo imena -

Sadrži poglavlja: 1. Semantika i pragmatika ; 2. Književnost i pamćenje. - Prijedlozi studentskih plakata: str. 425-431 -

9789537925692


hrvatska književnost - zbornik -- hrvatski jezik - zbornik --

Badurina, Lada ; Palašić, Nikolina ; Pranjković, Ivo ; Palić, Ismail ; Katnić-Bakaršić, Marina ; Brdar, Mario ; Sabljić, Jakov ; Belaj, Branimir ; Omerović, Mirela ; Nikolić-Hoyt, Anja ; Hudeček, Lana ; Mihaljević, Milica ; Pintarić, Neda ; Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ; Blecich, Kristina ; Deželjin, vesna ; Omerović, Mirela ; Ščukanec, Aleksandra ; Skelin Horvat, Anita ; Čagalj, Ivana ; Deželjin, Vesna ; Macan, Željka ; Zubčić, Sanja ; Lemac, Tin ; Saryusz-Wolska, Magdalena ; Benčić, Živa ; Durić, Dejan ; Sindičić Sabljo, Mirna ; Mazzieri-Sanković, Gianna ; Peršić, Iva ; Gerbaz Giuliano, Corinna ; Bandalo, Višnja ; Plejić Poje, Lahorka ; Radošević, Petra ; Jukić, Tatjana ; Verdonik, Maja ; Zaradija Kiš, Antonija ; Znika, Maja ;

Powered by Koha