821.163.4(497.6).09Filipović, R. ;
Rebihić, Nehrudin

Biti izvan kanona : književno djelo Rasima Filipovića / Nehrudin Rebihić. - Sarajevo : Udruženje za edukaciju i razvoj civilnog društva Bridge, 2018. - 163 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 149-154 ; bibliografske i druge bilješke uz tekst. - Imensko kazalo -

O autoru: str. 163 -

9789926822316


bosanskohercegovačka književnost - književne studije - književne kritike -- Filipović, Rasim --

Powered by Koha