902(05) ;
110 godina / Starohrvatska prosvjeta ; [gl. urednik Tomislav Šeparović]. - Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2005. - 243 str. : ilustr. ; 30 cm . - ( Starohrvatska prosvjeta ; 0351-4536 Ser. 3, sv. 32/2005 )

Poseban broj časopisa Starohrvatska prosvjeta posvećen obljetnici -

Bibliografija iza svakog rada i uz tekst -

Sadržaj: Simbolika likovnih aplikacija na kacigama tipa Narona/Baldenheim iz Narone i Salone / Magdalena Dragičević ; Ranosrednjovjekovno groblje na položaju Livade u Konjskom polju / Maja Petrinec ; Ruševine crkve svetog Ivana u Uzdolju kod Knina / Ljubomir Gudelj ; Refleksni luk s ranosrednjovjekovnog groblja Vukovar - Lijeva Bara (gr. 92) / Željko Demo ; A reemerging world, prolegomena to an introduction to earlier Medieval art between the Sava and the Drava rivers / Vladimir P. Goss ; Opus columnarum katedrale sv. Marije u Krku / Stanko Lulić ; Historijat istraživanja i novi prilozi poznavanju najstarijeg sloja moćnika dubrovačke prvostolnice / Vinicije B. Lupis ; Srednjovjekovni predio Bene u Splitu / Tomislav Marasović, Marina Marasović-Alujević ; Zaštitna arheološka istraživanja u selu Koprivno sjeveroistočno od Klisa / Hrvoje Gjurašin ; Velika Crljivica i groblje kod crkve sv. Jakova, zaštitna istraživanja u općini Cisti Provo 2004.-2005. godine / Ljubomir Gudelj ; Uvod u istraživanje srednjovjekovne tvrđave Zadvarje (1. dio - do turskog osvajanja) / Ivan Alduk ; Skupni nalaz mletačkog novca iz Dobre Vode kod Benkovca / Tomislav Šeparović. -

Summaries

0351-4536


arheološki časopisi -- Hrvatska - arheološka nalazišta -- arheološka istraživanja -- srednji vijek --

Šeparović, Tomislav ;

Powered by Koha