811.163.42(091) ;
Samardžija, Marko, lingvist

Kroatistički portreti i za(o)kreti / Marko Samardžija. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2019. - 216 str. ; 24 cm.

Bibliografske bilješke: str. 86-188; bibliografija: str. 189-204. - Imensko kazalo. -

Predgovor: str. 7-9. - Bilješka o autoru: str. 214-216. -

9789531694063


Filolozi--Hrvatska--19. st.
Filolozi--Hrvatska--20. st.
Hrvatski jezik--19. st.
Hrvatski jezik--20. st.


hrvatski jezik - povijest --

Powered by Koha