82.0 ; 82.09 ;
Peternai Andrić, Kristina

Pripovijedanje, identitet, invaliditet / Kristina Peternai Andrić. - Zagreb : Meandarmedia, 2019. - 335 str. ; 20 cm. . - ( Biblioteka Intermedia ; knj. 51 )

Bibliografija: str. 303-328. - Bibliograf. i dr. bilješke uz tekst. - Kazalo imena -

Bilješka o autorici: str. 335 -

9789533341866


Gavran, Miro Zaboravljeni sin ili Anđeo iz Omorine


Identitet u književnosti
Pripovijedanje--Teorija
Jastvo u književnosti
Osobe s invaliditetom u književnosti


teorija književnosti : identitet -- pripovijedanje -- osobe s invaliditetom --

Powered by Koha