811.162.3'367(035) ;
Kopečný, František

Základy české skladby / František Kopečný. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1958. - 335 str ; 22 cm . - ( Učebnice vysokých škol )

Bibliografija: str. 303-307. - Kazalo -


češka gramatika - sintaksa - priručnik --

Powered by Koha