821.162.3-1 ;
Mahen, Jiří

Balady / Jiří Mahen. - 4. vyd., ve Skvostech 1. vyd. - Praha : Státní nakladatelství krásne literatury a umění, 1963. - 51 str. ; 15 cm . - ( Skvosty ; sv. 33 )


češka književnost - poezija --

Powered by Koha