821.162.3-1(082) ;
Česká středověká lyrika / k vyd. připravil a úvodní studii napsal Jan Lehár. - Praha : Vyšehrad, 1990. - 406 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 395-403. - Kazalo -


češka književnost - lirika - srednji vijek -- češka književnost - 10.-15. stoljeće - antologija --

Lehár, Jan ;

Powered by Koha