725.1:623.1(497.581.2Šibenik) ; 72-051(497.581.2Šibenik) ; (497.581.2Šibenik) ; "16/17" ; (083.824) ;
Pavić, Josip, povjesničar

Arhitekti obrane : profili autora šibenskih utvrđenja 16. i 17. stoljeća : katalog izložbe : Tvrđava sv. Mihovila, Šibenik, jesen 2018. / [autor kataloga Josip Pavić]. - Šibenik : Tvrđava kulture Šibenik, 2019. - 84 str. : ilustr. ; 24 cm.


Tekst na hrv. i na engl. jeziku.

9789534863503


Šibenik -- Dalmacija -- Mletačka Republika -- Venecija -- utvrde -- arhitekti -- vojni inžinjeri -- fortifikacije -- tvrđave -- rani novi vijek -- Kandijski rat --

Powered by Koha