Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne : ispisi iz knjiga kancelarije Državnog arhiva u Dubrovniku 1931-1526. : 1 / [priredio] Esad Kurtović. - 1. izd. - Sarajevo : Institut za historiju, 2019. - 569 str. ; 25 cm


In Bosnian; Roman alphabet.

9789958649301


izvori -- Bosna -- Dubrovnik -- srednji vijek --

Powered by Koha