821.163.6.09 ; 398(=163.6) ;
Mlakar, Anja

Skrivnostni tujec in demonski sovražnik : drugi in drugost v slovenski slovstveni folklori / Anja Mlakar ; [prevod povzetka Anja Mlakar, Terry T. Jackson] ; [izdal] Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ; = [published by] Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. - 240 str. : ilustr. ; 25 cm . - ( Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa ; suppl. 14 )

Bibliografija: str. 212-232. - Bibliografske bilješke uz tekst. - Stvarno kazalo. - Summary -

9789610501695


slovenska književnost : folklor - studije -- imagologija -- identitet - drugost - Slovenija --

Powered by Koha