821.163.42(091) ;
Josip Sibe Miličić : vreme, prostor, sudbine : međunarodni interdisciplinarni zbornik radova / [urednice Svetlana Šeatović, Sanja Roić]. - Beograd : Institut za književnost i umetnost : Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" ; Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije, 2018. - 460 str. ; 20 cm . - ( Edicija Limes / Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" (Beograd) ; knj. 1 )

Bibliografija uz radove. - Bibliograf. i dr. bilješke uz tekst. - Summaries ; Riassunti. - Kazalo imena -

Uvodna reč: str. 7-13 -

Latinica i srpska ćirilica
hrvatska književnost - studije -- zbornik -- Miličić, Josip (Sibo) --

Šeatović, Svetlana ; Roić, Sanja ; Roksandić, Drago ; Pilić, Šime ; Đorđević, Bojan ; Popović, Olivera ; Maroević, Tonko ; Jerkov, Aleksandar ; Jović, Bojan ; Benjanin, Ljiljana ; Kabasi, Nikoleta ; Grgić Maroević, Iva ; Đurić, Mina M. ; Paunović, Aleksandra ; Radulović, Marko ; Barać, Stanislava ; Petaković, Slavko ; Petrović, Predrag ; Giacomo Lazarević, Persida di ; Kapetanović, Amir ;

Powered by Koha