904(369.2+367)"05/08"(083.824) ;
Avari i Slaveni = Avars and Slavs / [urednice, editors] Anita Dugonjić, Anita Rapan Papeša ; [autori tekstova, authors of the texts Marek Both ... [et al.] ; prijevod sa slovačkog, translation from Slovak Maja Novković ; prijevod na engleski, English translation Barbara Smith Demo, Maja Novković, Pavle Dugonjić ; karte, maps Pavle Dugonjić ; izrada ilustracija, ilustrations Ana Mrazek Lugarov ; crteži, drawings Miljenko Galić, Anita Dugonjić, Ana Mrazek Lugarov ; fotografije, photographs Zoran Alajbeg ... [et al.]. - Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu, 2019. - 151 str. : ilustr. pretežno u bojama, zemljop. crteži pretežno u bojama ; 28 cm

Katalog izložbe, Arheološki muzej u Zagrebu, 23. listopada 2019. - 9. veljače 2020. -

Bibliografija: str. 141-[146]. -


Tekst usporedo na hrv. i na engl. jeziku

9789538143335


arheološke izložbe -- rani srednji vijek -- seoba naroda -- arheološka nalazišta -- arheološki nalazi -- naselja -- ostave -- pogrebni običaji -- društveni život -- duhovni život --

Dugonjić, Anita ; Rapan Papeša, Anita ; Both, Marek ;

Powered by Koha