Maticka, Marijan

Agrarna reforma i kolonizacija u Hrvatskoj 1945-1948. godine : disertacija / Marijan Maticka - Zagreb : Vlastita naklada, 1987 - 402 listova : 30 cm


agrar -- Hrvatska -- 20. stoljeće -- povijest -- reforma --

Powered by Koha